Administration
Til at varetage administrationen, regnskaber m.v. kan kontorassistent Kirsten Andersen træffes i vandværkets kontortid, som er tirsdag mellem kl. 13:00 og 15:00 på telefon 59302848.
Repræsentantskab
Vandværket 7 områdeindelinger
Bestyrelsen for Nyrup Vandværk:
Svend Erik Hansen   SEHFormand                    Tlf. 59912931    svend.erik.hansen@live.dk
Werner LucasWL     Næstformand                     Tlf. 21677881    wer.l@kabelnettet.dk
Jørgen Vestergaard  JV    Kasserer                    Tlf. 28592492    j.riis@firma.tele.dk
Jørgen Kruse            JK    Referent                     Tlf. 42754852    jorgen@hyllested-kruse.dk
Poul Ejner Jensen     PEJ   Bestyrelsesmedlem    Tlf. 71726043    poul-ejnerjensen@gmail.com
Per Lerche Nielsen   PLN Bestyrelsesmedlem    Tlf. 20338664   ap@klint.dk
Troels Trapgaard      TT    Bestyrelsesmedlem    Tlf. 22159635   trotar95@hotmail.com

Suppleant. til bestyrelsen:

Hans Erik Andersen

Raymond Skaarup


Udvalg:

Administrationsudvalg     AU:   (formand)    WL   PEJ   JK

Teknisk udvalg                 TU:   (formand)    PLN  TT  JV  SEH

Regnskabsudvalg             RU : (formand)    JV    JK    PEJ

KVT-udvalg     PLN og TT
Bestyrelses som PDF
bestyrelsen@nyrupvandforsyning.dk
Skriv til bestyrelsen