Tilbygning til vandværket
21/9 2014

Tilbygning til Nyrup Vandværk
Bestyrelsen for Nyrup Vandværk, præsenterede på det sidste repræsentantskabsmøde, repræsentantskabet for
nye planer om en tilbygning til vandværket. Disse planer er nu så langt hende, at der er sendt tegninger til
Odsherred Kommune for endelig godkendelse.
Bestyrelsen regner med at man kan gå i gang med opførelsen at tilbygningen her i efteråret, når man har
indhentet div. tilbud på byggeriet.
Byggeriet vil være en kærkommen udvidelse af vandværket området. Det har i længere tid været lige i
underkanden. Der vil med udvidelsen også blive bedre plads til bade og toilet forholdende.
Så snart det foreligger nyt om tilbygningen vil dette blive lagt ud på hjemmesiden
8/6 2013
Her i sommeren 2013 har vandværket fået fornyet facaden til kontoret.
Billede fra ombygningen af vandværket med vandtrappe til lukkede ildningsbeholdere
Ombygning af vandværket
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen 2016
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 2016
Referat af generalforsamlingen 2016
Beretning til generalforsamling 2016
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d.26/8 kl. 10:00 i Vig forsamlingshus
Forslag til ændring af paragraf 14 stk.2
Vedtægter juni 2017