Til at varetage administrationen, regnskaber m.v. kan kontorassistent Kirsten Andersen træffes i vandværkets kontortid, som er tirsdag mellem kl. 13:00 og 15:00 på telefon 59302848
Svend Erik Hansen
Formand
5991 2931
Werner Lucas
Næstformand
2167 7881
Troels Tapgaard
Kasserer
2215 9635
Jørgen Kruse
Referent
4275 4852
Poul Ejner Jensen
Bestyrelsesmedlem
7172 6043
Per Lerche Nielsen
Bestyrelsesmedlem
2033 8664
Raymond Skaarup
Bestyrelsesmedlem
2940 5334
Bestyrelsen for Nyrup Vandværk:
bestyrelsen@nyrupvandforsyning.dk
Skriv til bestyrelsen :
Suppleant. til bestyrelsen:
1. suppleant
Hans Erik Andersen
2125 0090
2. suppleant
Michael R. Jensen
2940 5334
Administrations- og Regnskabsudvalg (ARU):
Werner Lucas
Jørgen Kruse
Poul Ejner Jensen
Troels Tapgaard
Svend Erik Hansen
 
Repræsentantskabsliste
Se også under information og repræsentantskab
Teknisk udvalg (TU):
Per Lerche Nielsen
Raymond Skaarup
Troels Tapgaard
Svend Erik Hansen