Målere
Det nye målertekniske direktiv.

Målerpartier der er opsat inden det nye målerdirektivs offentliggørelse, skal først stikprøvekontrolleres eller udskiftes efter 6 år.

Der er 3 forskellige kontrolmodeller:

1. Udskiftning af målerne uden kontrol. Vandværket kan vælge at udskifte alle målere uden kontrol. Så skal vandværket sikre at ingen målere er opsat i mere end 6 år før de udskiftes.

2.
Udskiftning af målerpartier med stikprøvekontrol. Vandværker der har så mange målere at der kan dannes et parti på mindst 90 målere kan nedtage partiet efter 6 år og lade foretage stikprøvekontrol af de nedtagne målere. Hvis stikprøveresultatet er tilstrækkeligt godt, kan det nyopsatte parti være opsat i enten 9 eller 12 år afhængig af ,hvor godt stikprøveresultaterne er.

3.
Statistisk stikprøvekontrol. Målerne inddeles i partier og der udtages et antal målere som stikprøvekontrolleres efter 6 år. Hvis fejlvisningen er under henholdsvis 2 eller 4 % kan partiet forblive opsat i henholdsvis 6 eller 3 år mere.

Vandværkerne kan frit vælge hvilket kontrolsystem, de vil benytte, og der er intet i vejen for at et vandværk vælger forskellige kontrolmetoder for forskellige partier. For eksempel kan man vælge stikprøvekontrolmodellen for alle de små husholdningsmålere og vælge udskiftningsmodellen uden stikprøvekontrol for de større målere.