Vandværkets 7 valgområder
Der er valg til repræsentantskabet igen i år 2020