Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages udskiftning af et større antal vandmålere.
Se vedtægter § 4