Betaling.

Vandværket udsender hvert år i april en faktura med en opgørelse over vandforbruget i det forudgående år. Samtidig opkræves et á conto beløb for det følgende år.

I bedes kontrollere, at fakturaen er rigtigt. Hvis I mener, at fakturaen ikke er rigtig, skal I rette henvendelse til vandværket.

Sidste rettidige betalingsdag er den 1. maj.

Betales en faktura ikke rettidigt, skal der betales morarenter efter rentelovens § 5, stk. 1, med en årlig rente som p.t. er på 8,05 %.

Vandværket udsender rykkerbreve og opkræver rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker.

Sker der ikke betaling efter 2. rykker brev, vil der blive lukket for vandet, og gælden kan blive sendt til inkasso.

Vandværket har indgået aftale med Nets om udsendelse af fakturaer, som enten udsendes som et bilag til BetalingsService eller pr. brev.

Forbrugere, som ikke er tilmeldt BetalingsService, modtager et indbetalingskort vedhæftet opgørelsen. På fakturaen er angivet vandværkets kontonummer, så betaling kan foretages via netbank. Husk at påføre andelsnummer ved betalinger.