TIL ANDELSHAVERNE

Vandværket foretager hvert år i november - december en aflæsning af vandmålere, og vandværket udsender hvert år i april en faktura med en opgørelse over vandforbruget i det forudgående år. Samtidig opkræves et á conto beløb for det følgende år.

Hold dækslet på målerbrønden fri og på plads.

Det er vigtigt, at I sørger for, at dækslet på målerbrønden ligger på plads og ikke er tildækket af grene eller andet. Om vinteren er det særlig vigtigt, at dækslet ligger på plads, så I kan undgå frostsprængning i målerbrønden. Vandværket skal have mulighed for at føre tilsyn med målerbrønden og at kunne aflæse vandmåleren. Bemærk, at der skal betales et gebyr, hvis målerbrønden er tildækket eller adgangen er besværlig.