Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum den årlige aflæsning af vandmålere finder sted.