Til at varetage administrationen, regnskaber m.v. kan kontorassistent Kirsten Andersen træffes i vandværkets kontortid, som er tirsdag mellem kl. 13:00 og 15:00 på telefon 59302848
Svend Erik Hansen
SEH
Formand
tlf. 59 91 29 31
Werner Lucas
WL
Næstformand
tlf. 21 67 78 81
Jørgen Vestergaard
JV
Kasserer
tlf. 28 59 24 92
Jørgen Kruse
JK
Referent
tlf. 42 75 48 52
Poul Ejner Jensen
PEJ
Bestyrelsesmedlem
tlf. 71 72 60 43
Per Lerche Nielsen
PLN
Bestyrelsesmedlem
tlf. 20 33 86 64
Troels Trapgaard
TT
Bestyrelsesmedlem
tlf. 22 15 96 35
Bestyrelsen for Nyrup Vandværk:
bestyrelsen@nyrupvandforsyning.dk
Skriv til bestyrelsen :
Suppleant. til bestyrelsen:
Hans Erik Andersen
Raymond Skaarup
Udvalg:
Administrationsudvalg
AU :
formand
WL : PEJ : JK
Teknisk udvalg
TU :
formand
PLN : TT : JV :
SEH
Regnskabsudvalg
RU :
formand
JV : JK : PEJ
KVT-udvalg
 
formand
 
 
Repræsentantskabsliste
Se også under information og repræsentantskab