Alle bedes kontrollere, at regningen er trykt korrekt hvad angår betaling via PBS eller ikke.

For de der ikke er tilmeldt PBS, er der under opgørelsen vedhæftet indbetalingskort til betalingen. Der er på fakturaen kontonummer til vandværket, så betaling kan foretages over PC/Netbank. HUSK at påføre Andelsnummer ved betalingen.

Regnskabsåret går fra 1. April til 31 Marts efterfølgende år.

Sidste rettidige betaling er den 1. Maj.
Efter denne dato vil gebyr og rentetillæg blive pålagt i henhold til gældende takstblad. Dvs. at der skal betales morarenter med den efter rentelovens § 5 stk. 1, til enhver tid gældende rente.
Undgå ekstra udgifter for Dem selv og vandværket. Betal rettidigt.