Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum den årlige aflæsning af vandmålere finder sted.

Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages tilsyn af et større antal vandmålere, f.eks. i forbindelse med lækagesøgning
Se vedtægter § 4

Vandværket giver på sin hjemmeside meddelelse om, i hvilken tidsrum der skal foretages udskiftning af et større antal vandmålere.
Se vedtægter § 4