Gode råd til alle forbrugere.

Spar på vandet.
Vandværket opfordrer alle sine forbrugere til at spare på vandet.

Et lavt vandforbrug er med til at beskytte vort grundvand og sikre en fortsat god kvalitet af drikkevandet fra Nyrup Vandværk.

Husk at lukke for vandet, når I forlader jeres sommerhus.
Særligt når I forlader jeres sommerhus for længere tid er det vigtigt, at I lukker for vandet i målerbrønden.

På den måde kan I undgå, at der er et vandforbrug i jeres sommerhus.

Der er desværre hvert år nogle, som har dryppende haner eller løbende toiletter, men også nogle der oplever frostsprængninger.

Hold dækslet på målerbrønden fri og på plads.
Det er vigtigt, at I sørger for, at dækslet på målerbrønden ligger på plads og ikke er tildækket af grene eller andet.

Om vinteren er det særlig vigtigt, at dækslet ligger på plads, så I kan undgå frostsprængning i målerbrønden.

Vandværket skal have mulighed for at føre tilsyn med målerbrønden og at kunne aflæse vandmåleren.

Bemærk, at der skal betales et gebyr, hvis målerbrønden er tildækket eller adgangen er besværlig.