OPLØSNING OG FUSION
§ 20.

Selskabets eventuelle opløsning eller fusion med andre selskaber skal ske efter reglerne i lov om visse erhvervsvirksomheder. Fusion eller opløsning kan alene ske efter en urafstemning, jf. vedtægternes § 9, stk. 6.
Disse vedtægter er oprindelig vedtaget på vandværkets generalforsamling den 4. august 1985 med ikrafttræden 1. januar 1986. Ændringer er vedtaget på generalforsamlinger 22. august 1993, den 16. august 1998, den 19. august 2007, den 18. august 2012, den 27. august 2016 og den 26. august 2017, seneste den 25. august 2018. Alle ændringer er trådt i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.