Alle takster kan ses i Takstblad for 2020/2021:
Takster
Vandværket udsender hvert år i april måned en faktura med en opgørelse over vandforbruget i det forudgående år. Samtidig opkræves et á conto beløb for det følgende år.
 
Takst uden moms
Takst med moms
Fast afgift, andelshavere
1.050,00 kr.
1.312,50 kr.
Fast afgift, passive
andelshavere
650,00 kr.
750,00 kr.
Fast afgift,
erhvervsforbrugere
1.050,00 kr.
1.312,50 kr.
Fast afgift, ikke
andelshavere
1.950,00 kr.
2.437,50 kr.
Betaling for forbrug pr. m3
5,00 kr.
6,25 kr.
Afgift til staten pr. m3
6,37 kr.
7,96 kr.
     
Andelshaverindskud
1.650,00 kr.
momsfrit
Anlægsbidrag
4.500,00 kr.
5.625,00 kr.
Tilslutning
Efter tilbud
 
Notering af ejerskifte
500,00 kr.
625,00 kr.
     
Manglende rydning omkring
målerbrønd
500,00 kr.
625,00 kr.
Tilsyn og sagsbehandling
500,00 kr.
625,00 kr.
Genoplukning
1.500,00 kr.
1.875,00 kr.
Målerkontrol (se note 3)
170,00 kr.
212,50 kr.
     
Rykker ved for sen betaling,
pr. rykkerbrev
100,00 kr.
125,00 kr.
Taksterne er for 2019/2020:
Ved for sen betaling opkræves der morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker efter rentelovens § 5, stk. 1.
P.t. med 8,05% p.a.