Sådan læses en vand analyse
vandanalyse 07-01-2019-005
vandanalyserapport fra 11 sep. 2018
Vandværket tager regelssigt prøver af det vand, som sendes ud til forbrugerne. Prøverne bliver bedømt for lugt, smag, farve og udseende.
Prøverne bliver også analyseret for mikrobiologiske og kemiske stoffer.

Der har ikke været bemærkninger til vandprøverne ved de seneste analyser.

Man kan læse nærmere om den analyseproces der bliver fortaget her.
vandanalyse 10-04-2019-005