Til at passe vandværket til dagligt har vi ansat en vandværksbestyrer Peder Overgaard, der holder øje med vandforbruget.
Peder Overgaard udbyder renoveringsarbejder og nyanlæg og i det hele taget står for den daglige drift. Han fører også tilsyn med VVS-arbejder i husene og læser vores vandmålere af en gang om året.
Dette er til stor gavn for os alle, for hvis man ser noget unormalt ved ejendommens forbrug, kontakter han ejeren, så forholdene kan blive rettet.
Ud over det er Kirsten Andersen ansat på kortoret, og varetager den daglige administration.