Du finder linke til den gældende lov om vandforsyning her
Du finder bekendtgørelse om vandindvinding log vandforsyning her
Drikkevandsbekendtgørelsen kan læses her.
Nyrup vandværk er ikke
omfattet af Vandsektorloven !!!

Men man kan læse om vandforsyning her på siden