Du finder linke til den gældende lov om vandforsyning her
Du finder bekendtgørelse om vandindvinding log vandforsyning her
Drikkevandsbekendtgørelsen kan læses her.