Før ombygningen af vandværket, havde vandværket en vandtrappe til at ildte råvandet, når det kom op fra jorde, fra en af de vandboringer, som vandværket har til undergrunden.